Daily Archives : Květen 13, 2018

Mánesova stezka


Mánesova stezka se ,,chodí“ na více místech ČR a to přes místa, kde se Josef Mánes zdržoval. Naše trasa vede z Lutína. Můžete ji jít, běžet, nebo jet na kole. První ročník se uskutečnil již v roce 1974. Původně se pochod Mánesovkou konal v červnu, ale později byl přesunut na květen, aby se zabránilo rušení zvěře a ptactva při hnízdění.…

Read More »